Budgetregler ses över

Nya regler ska underlätta budgetbehandlingen efter riksdagsval med oklara majoriteter. Det välkomnas av Jusek.

I somras beslutade riksdagsstyrelsen om en översyn av bland annat tidpunkten för när budgetpropositionen senast ska lämnas, och reglerna om en provisorisk budget för de fall då riksdagen inte fattar beslut om budgeten i tid.

Juseks förhandlingschef Lena Emanuelsson, tillika ordförande i Saco-S, säger att det är bra att budgetprocessen ses över.

– Ryckighet i politiken kan få negativa konsekvenser för såväl myndigheterna som för dem som arbetar där. Det behövs långsiktighet och stabilitet. Samtidigt behöver staten, precis som andra verksamheter, hela tiden vara uppmärksam på om det finns behov av att utveckla och förändra verksamheten, säger hon.

– En del i att arbeta i en politiskt styrd organisation är att vara medveten om att uppdraget kan påverkas när majoritetsförhållanden ändras.

Enligt Sacos ordförande Göran Arrius detaljstyr politikerna emellanåt myndigheternas verksamhet i alldeles för hög grad.

– Regleringsbrev och lag anger vad myndighetschefen ska göra. Men hur det ska gå till bör myndighetschefen själv avgöra. I dag är det emellanåt otydligt vem som har bestämt vad, vilket inte är bra.

– Dessutom sätter politiken ibland upp motsatta mål gentemot myndigheterna. Krav på rationaliseringar och besparingar har fått till följd att många orter har förlorat närvaro av statliga myndigheter. Samtidigt har politiken som mål att staten ska vara representerad i hela landet, vilket man försöker klara genom att flytta ut andra myndigheter från Stockholm. Det sistnämnda leder, åtminstone till en början, till produktivitetsförluster.