"Alla har sin roll och är lika viktiga"

Juristbranschen är av tradition hierarkisk, men toppstyrning är inte advokaten Johan Erikssons modell. "Då får du inte öppenheten som gör att medarbetare vågar prova nytt eller be om hjälp", säger han.

Johan Eriksson är en av grundarna till byrån Försvarsadvokaterna och redan från början hade de en tydlig bild av hur de ville att verksamheten skulle vara.

− Yrket kräver kreativitet och för att kunna vara kreativ måste du trivas. Det gör du om folk är vänliga och trevliga mot varandra. Jag vill att alla medarbetare ska känna att de är del av någonting större och att vi strävar åt samma håll, säger han.

Han tror att det har skett en stor förändring i synen på ledarskap inom juristbranschen.

− Tidigare hade man ett mer auktoritärt ledarskap men jag tycker inte om det, säger han och tillägger att han också vill komma bort ifrån hierarkierna där olika yrkesgrupper rankas i ”viktighetsordning”.

− Hur kul är det att vara administratör på en byrå där alla jurister går runt och känner sig så himla betydelsefulla? Alla har sin roll och är lika viktiga.

Johan Eriksson

Gör: Brottmålsadvokat och har jobbat med flera uppmärksammade mål. Han försvarade till exempel Rakhmat Akilov efter dådet på Drottninggatan i Stockholm. Vid sidan av jobbet på byrån undervisar han andra jurister och han har skrivit boken Handbok för försvarare.

Om arbetsmiljön inte präglas av prestige och hierarkier blir jobbet roligare och resultaten bättre, tror han.

− Som advokater hanterar vi problem som kan krypa in på kroppen. Då är det viktigt att känna att man kan vända sig till sina arbetskamrater för att få stöd.

Han beskriver det som att vänlighet och lyssnande är grunden i hans ledarskap. Ibland kan den stilen göra att han uppfattas som otydlig, konstaterar han självkritiskt. Och om han har gjort några misstag?

− Massor! Man jobbar så mycket med sina egna mål att ledarskapet riskerar att hamna i skymundan: Jag hinner inte tänka på det där nu, jag har ju ett mordmål i morgon!

– När det till exempel har varit konflikter mellan medarbetare har jag hoppats att de ska reda ut dem själva, men i dag ser jag att jag borde ha gjort annorlunda, säger han.