"Ta vara på allas kompetens"

Chefen ska ha alla svar och får inte visa svaghet. Så tänkte företagsledaren Azita Shariati när hon var ny i chefsrollen. Nu, drygt 20 år senare, har hon en annan bild.

Chefen ska ha alla svar och får inte visa svaghet. Så tänkte företagsledaren Azita Shariati när hon var ny i chefsrollen. Nu, drygt 20 år senare, har hon en annan bild.

– Det viktiga är att omge sig med duktiga medarbetare som har kompetensen man själv saknar, säger hon.

När hon kom till Sverige som 20-åring kunde hon inte svenska och hade inget nätverk. Nu är hon vd på serviceföretaget Sodexo och har utsetts till Näringslivets mäktigaste kvinna. Azita Shariati berättar att hon som ny chef gjorde misstaget att tro att en ledare helst inte ska be om hjälp.

– I Iran förväntas ledare vara auktoritära. Jag tror att det blev lite av en krock för mig i början, säger hon.

Som företagsledare är hon känd för sitt arbete med inkludering och jämlikhet. Ingen ska särbehandlas på grund av till exempel bakgrund, kön eller sexuell läggning. Under Azita Shariatis ledning ökade andelen kvinnor i Sodexos ledningsgrupp från 14 till 50 procent mellan åren 2010 och 2015.

Att alla människor ska ha samma möjligheter är en viktig rättvisefråga men också avgörande för att man som företag ska stå sig i konkurrensen, menar hon.

– Det handlar om att ta vara på allas kompetens. Jag vill ha de bästa medarbetarna, på rätt plats, och då kan inte vissa typer av människor få fördelar, säger hon.

Azita Shariati

Gör: Vd på Sodexo sedan 2014. I höst byter hon jobb och blir vd och koncernchef på djursjukvårdsföretaget Anicura. Hon har utsetts till Sveriges bästa chef, vunnit European role model of the year och fått titlarna Näringslivets mäktigaste kvinna och Årets direktör av tidningen Veckans Affärer. Hon har också utsetts till Årets superkommunikatör av tidningen Resumé.

Hon beskriver hur hon i sitt ledarskap hela tiden lutar sig mot sina egna och organisationens värderingar. Hon tror att det är viktigt att man i företaget har definierat vilka värden man vill stå upp för. Det kan till exempel handla om ”tillit”, ”laganda”, ”jämlikhet” eller ”nytänkande”.

– Att ha sådana gemensamma värderingar ger sammanhållning och bidrar till ngagemang och trivsel, säger Azita Shariati.

Hon tycker det är viktigt att alla medarbetare känner att de har en röst, oavsett var i organisationen de jobbar. En utmaning med att arbeta utifrån värderingar är att man som ledare måste vara beredd att ta strid för dem, förklarar hon.

– Det är svårt när man har en medarbetare som inte respekterar de gemensamma värdena. Om man har sagt att alla ska behandlas lika måste man visa att man menar llvar, annars blir det bara tomma ord.