Sveriges första HR-professor: Ibland saknas ett stödjande ledarskap

Han är Sveriges första professor i Human Resource Management, HR, i dagligt tal. Här berättar Stefan Tengblad om sin syn på ledarskap – och vad han hoppas åstadkomma inom ett område som påverkar en hög andel av befolkningen.

– Det känns roligt, det har krävts mycket arbete och det var många sökande till tjänsten. Ämnesområdet är ganska brett och jag noterar att det finns ett stort intresse kring de här frågorna.

Han håller nu som bäst på att avsluta sin tjänst som professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde innan det bär av till Göteborg.

I och med utnämningen hoppas Stefan Tengblad på ökad uppmärksamhet och tyngd för ämnet, och att det i sin tur gör det enklare att nå ut med forskningsresultaten i arbetslivet.

Hur definierar du HR?
– De aktiviteter man bedriver för att leda, organisera och utveckla personal. Det omfattar både det arbete som utförs av de som jobbar med HR och personalfrågor, men också de aktiviteter som är kopplade till ledning av personal, ofta utförda av chefer men även av externa parter som exempelvis bemanningsföretag och organisationskonsulter.

 

"Vi har på många arbetsplatser lite ont om chefer sett i relation till antalet medarbetare"

Stefan Tengblad forskar dels om hur chefer hanterar dilemman i sitt arbete och dels om livskraften i det som benämns för svensk/skandinavisk arbetsorganisation, vilket bland annat innefattar delegerat ansvar, grupporganisation och utvecklingsarbete som drivs av medarbetares förbättringsidéer.

– Jag ska bland annat fokusera på hur personalchefer och andra som jobbar i HR-konsultliknande roller integrerar HR i sitt arbete till en helhet.

Hur bra står vi oss i en internationell jämförelse?
– Det görs emellanåt internationella enkäter och där brukar Sverige komma väl till när det gäller värdesättande av mänskliga resurser. Att man som medarbetare får vara med och påverka, ta ansvar och initiativ. Däremot har vi förhållandevis mycket problem beträffande stress och arbetsbelastning.

Vad inom HR kan förbättras?
– Att få till en bättre arbetsmiljö inom flera sektorer som har problem med hög sjukfrånvaro. Det är resursslöseri för både organisationerna och samhället.

– Ibland saknas ett stödjande ledarskap. Det handlar om att fånga upp signaler tidigt om att någon har för hög arbetsbelastning. Vi har på många arbetsplatser lite ont om chefer sett i relation till antalet medarbetare. Naturligtvis kan det också förhålla sig så att man som chef inte har det administrativa stödet runt sig som krävs, säger Stefan Tengblad.