Stärkt socialt skydd vid hård Brexit

Svenska medborgare i Storbritannien ska få vissa trygghetsförmåner utbetalda i sex månader efter en eventuell avtalslös Brexit. Det föreslår regeringen.

Det är fortfarande oklart huruvida Storbritannien kommer att lämna EU med eller utan ett avtal på fickan.
Tidigare i år antog riksdagen en lag som innebar att en omställningsperiod införs om en hård Brexit blir verklighet. Syftet är att mildra konsekvenserna för svenska medborgare som bott eller bor i Storbritannien. Övergångsperioden sträcker sig till den 31 december i år.

Om regeringen får bifall för sitt nya förslag upphävs slutdatumet. I stället kommer trygghetsförmånerna att betalas ut i sex månader räknat från den månad som Storbritannien lämnar Europeiska Unionen.

– I och med turerna fram och tillbaka med Brexit känner många människor som bott och arbetat i Storbritannien en osäkerhet inför framtiden. Regeringens förslag ökar tryggheten för människor som befunnit sig i Storbritannien under den tid då landet varit medlem i EU. Svenska medborgare ska inte hamna i kläm till följd av landets utträde, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen föreslår också samma omställningsperiod, sex månader, vad gäller möjligheten till ersättning för vissa vårdkostnader.