Riksrevisionen: Föråldrade IT-system på myndigheter

Ett stort antal statliga myndigheter har föråldrade verksamhetskritiska IT-system. Det skriver Riksrevisionen i en ny rapport där både regering och myndigheter kritiseras för ineffektivitet.

Riksrevisionen har granskat ett 60-tal större myndigheter. Omkring 80 procent redovisar svårigheter med att nå upp till en godkänd informationssäkerhetsnivå i ett eller flera av sina verksamhetskritiska system. Drygt var tionde myndighet uppger att detta gäller för samtliga, eller en majoritet av systemen.

– Föråldrade system gör det ofta svårt, eller till och med omöjligt, att utveckla nya tjänster eller förändra myndighetens verksamhetsprocesser. Därmed bromsas även myndighetens verksamhetsutveckling, säger Marcus Pettersson, projektledare för granskningen.

Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Men enligt granskningen arbetar inte myndigheter eller regering effektivt med att lösa problem med system som inte längre uppfyller verksamhetskrav.

– Vår övergripande slutsats är att ett flertal myndigheter inte har gjort tillräckligt för att hantera problem kopplade till föråldrade IT-system, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

I rapporten skriver Riksrevisionen att ansvariga departement saknar tillräcklig kunskap om såväl förekomsten som konsekvenserna av föråldrade IT-system.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ta fram stöd som ska underlätta för myndigheterna att jobba effektivt med problem kring föråldrade IT-system. Vidare anser man att regeringen ”bör ge lämplig aktör i uppdrag att följa och utvärdera området”.