Nytt verktyg ska förebygga sjukskrivningar

Nästan tre av tio upplever besvär med stress och ohälsa på grund av sitt arbete, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. Nu presenterar forskare vid Umeå universitet ett nytt stödmaterial i kampen mot ohälsa på jobbet.

Materialet ska lära arbetsgivare att känna igen varningssignaler och sätta in åtgärder när medarbetare drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Målet är att förebygga eller förkorta sjukskrivningar, eller underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka till arbetet.

– Arbetsrelaterad ohälsa är ett stort samhällsproblem, både med tanke på det lidande det skapar för den enskilde och med tanke på vilka kostnader det medför för arbetsgivarna och för sjukförsäkringssystemet, säger Therese Eskilsson, projektledare och lektor vid Umeå universitet.

Metodstödet innehåller dels en beskrivning av varningssignaler som medarbetare kan uppvisa i samband med ohälsa i arbetet, dels en praktisk modell för hur samtal med medarbetaren kan utformas för att ringa in problemet. Därefter ges en vägledning för hur arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån ohälsan så att medarbetaren kan må bättre och klara av sitt arbete på ett bättre sätt.

– Delvis handlar det för chefer om att faktiskt våga fråga. Men det måste göras på ett sätt som inte skuldbelägger den drabbade och därmed förvärrar problemet utan är inriktat på att förstå orsakerna och hitta lösningar. Då är det värdefullt med en vägledning som grund, säger Therese Eskilsson.