Lokal förening ska inspirera

Per Ekman är utredare på Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun och lokal Jusek-ordförande. Jusek har inte särskilt många lokala föreningar i landet, men Per Ekman och hans fackliga kollegor tycker att de får ut mer av medlemskapet på det sättet – i skrivande stund jobbar 27 medlemmar på arbetsplatsen.

Tanken med att starta en lokal förening var att få igång lite mer aktiviteter för medlemmarna.

– 2013 bildade vi vår lokala förening och sedan dess har vi jobbat för att bidra både
med stöd i fackliga frågor och med inspiration i arbetet, säger Per Ekman.

Med det begränsade antalet medlemmar på en mindre arbetsplats kan det vara en utmaning att få ihop folk till alla fackliga samverkansgrupper. Men Per Ekmans målsättning är att förbundet ska vara representerade vid varje möte.

– Samverkansforumen är viktiga. Det är där vi får information från arbetsgivarna, sitter med och diskuterar saker som ska upp på agendan – inte minst eventuella nedskärningar. Det har vi gjort tillsammans med andra fackförbund, och de ställer sig bakom våra medlemmar om det skulle bli aktuellt, säger han.

Vissa börjar engagera sig fackligt först när de har något konkret problem att brottas med, men i Per Ekmans fall handlar det enligt honom själv helt enkelt om att ”han är sådan”.

– Jag är en sådan person som är engagerad. Jag är likadan på fritiden där jag engagerar mig i Hyresgästföreningen, Friskis & Svettis och så vidare. Det är väl så att idealitet och frivillighet driver mig, säger han.

Inspirationen han vill att facket ska ge kommer i första hand i form av de årliga föreläsningar föreningen ordnar. Ibland är det någon från förbundet som kommer och föreläser, ibland någon annan med intressanta perspektiv.

– Jag fick en lista på spännande föreläsare av Juseks huvudkontor, och vi samverkar med Västra Götalandsregionen för att få ihop tillräckligt med anmälningar till föreläsningarna för att det ska vara genomförbart. Det har varit väldigt uppskattat.

Per Ekman är 66 år och har varit ordförande sedan 2015, men medlemmarna vill att han ska sitta kvar på ordförandeposten.

– Det går att tolka på flera sätt. Å ena sidan tycker de helt enkelt att det är skönt att jag sköter sakerna åt dem. Men samtidigt – om jag hade gjort ett uselt jobb hade jag väl inte fått sitta kvar.