Förändrad polisutbildning för civilanställda

Utbildningen för civilanställda inom polisen ska förbättras. Promemorian från justitiedepartement är ett led i målet om 10 000 fler poliser år 2024.

Den särskilda utbildningen riktar sig till anställda i civila befattningar så som exempelvis analytiker, passhandläggare, civila brottsutredare eller medarbetare specialiserade på ekonomi eller IT.

Ett nytt inslag i utbildningen föreslås från den 1 mars nästa år; obligatorisk tjänstgöring som polisaspirant under ett halvår.

– Regeringens mål är att Polismyndigheten ska ha 10 000 fler anställda 2024. Polisutbildningen för civilanställda är ett komplement till den vanliga polisutbildningen när det gäller att öka antalet medarbetare med polisiära befogenheter. Därför ser vi nu över denna speciella utbildningsform och föreslår vissa förändringar, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Genom att tjänstgöra som aspiranter ska de civilanställda stå bättre rustade för polisyrkets komplexa arbetsuppgifter, skriver regeringen.

Promemorian skickas ut på remiss fram till den 15 november.

Regeringens ambition är att de nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2020.