Därför blir mötena fler

Det blir allt fler möten på jobbet. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt har forskare vid Malmö och Lunds universitet undersökt varför.

I arbetet har forskarna sett flera anledningar till att antalet möten ökar. En är att arbetslivet har blivit mer demokratiskt, vilket gör det viktigare för chefen att förankra beslut och prioriteringar bland sina medarbetare än tidigare.

– Demokratiseringen är både formell, genom att allt fler yrkesgrupper måste konsulteras inför ett beslut, och informell, med förväntade krav på medkonsensus och medbestämmande från olika grupper, säger Malin Åkerström, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Hon har tillsammans med Vesa Leppänen, sociolog på Lunds universitet, och Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, sammanfattat resultaten i Mötesboken – Tolkningar av arbetslivets sammanträden och rosévinsmingel.

En annan anledning till att antalet möten blir fler är, enligt forskarna, att arbetslivet blir mer komplext i och med att allt fler organisationer ska samverka – vilket ökar behovet av koordinering och förhandling.

Därtill ser de en dominoeffekt: fler möten leder ofta till fler möten. De kallar det för möteskedjor; att anställda går på både morgonmöten, planeringsmöten, promenadmöten samt för- och eftermöten, till exempel.

Men även om mötena blivit fler har de kvar sin roll som maktarena, menar forskarna. Det är fortfarande en plats där det är möjligt att demonstrera kompetens och status inför andra. Och bara att bli kallad på möten kan ses som liktydigt med att vara en efterfrågad och viktig person.

– Folk säger ofta bara ”jag ska på möte”. Men man säger inte ”jag ska gå och prata i telefon”, säger Malin Åkerström.