"Begreppet social kompetens är under omförhandling"

Hur påverkar det omfattande mobilanvändandet våra relationer på arbetsplatsen? Det har Nanna Gillberg, forskare i företagsekonomi på Handelshögskolan Göteborgs universitet, tittat närmare på. ”I många sammanhang är personer bara fysiskt närvarande”, säger hon.

Nyligen redovisade Nanna Gillberg sina slutsatser i boken Påsatt och avskärmad – i en uppkopplad värld. I sin forskning studerar hon hur digitalisering och medialisering påverkar normer, värderingar och socialt klimat.

Vår uppmärksamhet i dag koncentreras allt mer mot en skärm och det påverkar det sociala samspelet såtillvida att nerv, ömsesidighet och närhet försvinner, menar hon.

– Mobilen har fått en oerhört framskjuten position i socialt liv, och har ofta förkörsrätt i situationer där den tidigare inte haft det. Den har blivit huvudrollsinnehavare och det börjar bli en lyxvara att få någons odelade uppmärksamhet en längre stund.

Nanna Gillberg noterar hur i princip hela våra liv ryms i mobilen och hur gränserna mellan vad som är arbete och privatliv flyttats helt.

– Mobilen gör oss väldigt fokuserade på att ständigt dokumentera och publicera vårt eget liv, något som också uppmuntras. Vi ska vara synliga, jobba på vår anställningsbarhet och putsa på vårt personliga varumärke oavsett yrke.

Hon ser ytterligare en dimension när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Med digitaliseringen flyter den privata och professionella sfären ihop och vi får gemensamma arenor där vi umgås med både familj, vänner och personer från yrkeslivet.

Den som väljer bort att synas i sociala medier riskerar dels att missa viktiga information, och dels medbestämmande.

– Är du inte vän där med de flesta kollegorna och chefen har du kanske inte lika stora möjligheter att vara med i beslutsfattande eller utöva makt, likt andra informella nätverk som exempelvis spelar golf eller jagar.

På frågan om arbetsgivare bör se över policys för mobilanvändning svarar Nanna Gillberg att majoriteten anställda som tillfrågats i studier uppger att det saknas riktlinjer på arbetsplatsen.

– Det driver i sin tur fram att människor är nåbara hela tiden eftersom tillgänglighet uppfattas positivt. Jag skulle åtminstone vilja se en diskussion på arbetsplatserna – för även det har ofta saknats.

Tror du på någon motreaktion?
– Alla företeelser får en motreaktion. Frågan är hur utbredd den blir. Redan nu finns det vissa mobilfria zoner. Jag är inte så säker på ett brett genomslag och ett skäl till det är att vi är så mobilberoende. Våra hjärnor är programmerade att kolla hela tiden och samhället byggs upp utifrån det, säger hon och nämner utbudet av appar för olika tjänster.