Fråga experten: Vad kan arbetsgivaren kräva efter en sjukskrivning?

Jag ska snart återgå i tjänst efter en tids sjukskrivning och efterföljande rehabilitering. Jag är rädd för att jag inte ska klara av att prestera som förut. Hur mycket kan min arbetsgivare kräva av mig?

Svar: Det är normalt att känna en viss oro när man ska tillbaka till jobbet på heltid efter en tids sjukskrivning. Förhoppningsvis har du haft en bra rehabilitering så att steget inte känns så stort. Ett sätt att hantera det på är att tillsammans med din chef diskutera vilka arbetsuppgifter du förväntas utföra och göra en plan för dem.

Planera även in regelbundna möten där ni stämmer av både dina arbetsuppgifter och hur du mår. Inledningsvis kan det vara bra att ta dessa möten kontinuerligt på veckobasis. Efter en tid, och när du känner dig tryggare i din arbetssituation, kanske avstämningarna i stället kan ske på månadsbasis.

Var också öppen mot dina kollegor och våga be om hjälp när du känner behov. Ingår du i en arbetsgrupp är ett förslag att ni fördelar arbetet för att skapa en balans mellan både ansvar och svårighetsgrad på arbetsuppgifterna.

Om din arbetsgivare tillhandahåller någon form av friskvårdsförmåner, utnyttja dem för att ge dig själv utrymme för regelbundna avbrott i arbetet. Har ni exempelvis friskvårdstimme kan du förlägga denna till en längre promenad i samband med din lunchrast.

Elisabeth Fredriksson,
ombudsman på Jusek