Undersökning: Ålder ett hinder för jobbyte

42 procent av de som är 40-55 år tycker att det är svårt att byta jobb av åldersskäl. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Folkuniversitetet.

Av undersökningen, som genomförts av Yougov, framgår också att så många som över hälften av de tillfrågade mellan 40 och 55 år vill byta arbete. Tjänstemän med personalansvar är den yrkesgrupp som helst vill lämna sitt jobb.

En klar majoritet i åldersgruppen uppger sig öppna för att agera mentor åt en yngre kollega. Dessutom är 66 procent positivt inställda till att arbeta vidare efter pensionen.

Gällande den upplevda arbetsbelastningen anser närmare hälften att den största utmaningen är att hålla den på en bra nivå. Drygt en fjärdedel störs av kollegor och får problem med koncentrationen.

– Ett sätt att minska stressen är att hitta sina egna återhämtningsstunder på arbetstid för att vi till exempel ska kunna koncentrera oss bättre. På jobbet bör vi ha gemensamma strategier och riktlinjer för återhämtning. Det kan vara den klassiska fikan eller att ha gemensamma reflektions-eller meditationsstunder i början på möten. Men allra viktigast är ställtiden mellan olika uppgifter och möten, säger Agnes Mellstrand som är psykolog och kursledare på Folkuniversitetet.

På frågan om vad jobbet betyder svarar 16 procent att man ser det som ett sätt att förverkliga sig själv, medan närmare 8 av 10 ser arbetet som ett sätt att försörja sig.