Svaren på de tre vanligaste studentfrågorna

Många tankar tränger sig på i studenttillvaron, inte minst när man börjar fundera över det kommande arbetslivet. Juseks ombudsman Tarek Touma svarar på tre av de vanligaste frågorna han får från studenter.

Vad ska jag ha i ingångslön?
Vi tittar i vår lönestatistik och har en dialog för att få en uppfattning om var man bör ligga. Men i slut-
ändan är allt individuellt, helt beroende på bland annat yrke, erfarenhet och ort.

Nyutexaminerade bör dock inte fokusera för mycket på lön. Ingångslönen är självklart viktig men frågor om villkor som exempelvis semester och tjänstepension är också viktiga och därför bör man göra sin läxa innan man tackar ja. Men det primära är att få in en fot på arbetsmarknaden. Den första lönen man får är inte den man har när man går i pension.

Vad är skillnaden mellan de olika anställningsformerna?
Tillsvidareanställning, eller en ”fast” anställning, börjar gälla från ett visst datum och löper på tills du eller arbetsgivaren väljer att avsluta den.

Allmän visstidsanställning är ett samlingsbegrepp för olika tidsbegränsade anställningar som till exempel en prov- eller säsonganställning och vikariat. Dessa har fasta start- och slutdatum.

En provanställning är en speciell form av tidsbegränsad anställning som vanligtvis inte får vara längre än sex månader. Därefter övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning. En provanställning kan sägas upp med kort varsel.

Allmän visstidsanställning och vikariat får enligt LAS vara högst två år vardera under en femårsperiod. Som längst får man vara vikarie i två år och visstidsanställd i två år, så rent tekniskt kan man ha en tidsbegränsad anställning i fyra år. Skulle någon av anställningarna gå över tiden så övergår de till en tillsvidareanställning vilket brukar kallas för att bli ”inlasad”.

Masterutbildning eller jobb?
Frågan kommer ofta när någon har fått ett erbjudande om jobb. ”Följ ditt hjärta” brukar jag svara. Om jobbet känns spännande och roligt – hoppa på tåget, för utbildningen finns ju oftast kvar. Men sondera terrängen; ökar exempelvis anställningsbarheten om du specialiserar dig vidare?