Minnesexpertens bästa studieknep

Det finns en förmåga som är viktigare än alla andra för den som studerar. Och det är att kunna tillskansa sig kunskap. Därför vände vi oss till Sveriges främsta minnesexpert Jonas von Essen för att be om hans bästa knep i studieteknik.

– I mitt huvud har jag 
en fantasibild av mammas gata hemma i Skövde, berättar Jonas von Essen.

Gatan är fylld med många märkvärdiga saker. Dess övre del är till exempel täckt med senapssill, medan grannarnas garage nere i svängen inhyser den mäktiga Ostindiefararen från Göteborg. Gatan är nämligen hans inre karta över hela 1700-talet. Århundradet då sillperioden i Bohuslän utspelade sig och det Ostindiska kompaniet grundades.

"Försök hellre plugga lite varje dag i stället för mycket 
på samma gång."

– Det är ett ”minnespalats”. Vilket betyder att man utser bilder som representerar det man ska minnas. Dessa bilder kopplar man ihop med varandra och med platser, så att de får en viss ordning. På så sätt minns man bättre, förklarar han.

Jonas von Essen är tvåfaldig världsmästare i minne, och har bland annat lyckats memorera hela 50 000 decimaler i Pi. Men förmågan är inget han föddes med. Det är något han enträget har tränat upp. Och det kan alla göra, menar han.

Jonas von Essens tips för att minnas det du pluggar:

  1. Kom förberedd till föreläsningen. Om du har läst på om föreläsningens ämne redan innan, och samlat på dig frågor om sådant du inte förstår, så minns du mycket bättre.
  2. Sprid ut inlärningen. Försök hellre plugga lite varje dag i stället för mycket 
på samma gång. Det är först då man får in kunskapen i långtidsminnet. Då behöver du i bästa fall inte heller nödplugga veckan före tentan.
  3. Följ repetitionsmönster. Repetera det du lärt dig redan dagen efter. Återupprepa sedan med längre och längre intervaller – först efter en vecka, sedan en månad och så vidare. Det är enligt forskning det mest optimala sättet att lära sig. Det finns appar för metoden. Jag använder en som heter Anki.