Fixa löneförhandlingen

Du vet vad du borde tjäna, men du måste fortfarande lyckas övertyga arbetsgivaren om din rätt. Lars-Johan Åge är förhandlingsexpert och har även skrivit boken 
Happy-Happy. Här är fem av hans bästa råd inför löneförhandlingen.

  • Läs på om arbetsgivaren. Gör två spalter på ett papper och skriv ned vad som är viktigt för din arbetsgivare i den ena och vad som är viktigt för dig själv i den andra. Då får du en överblick över situationen och skaffar dig kontroll inför förhandlingen.

  • Skaffa objektiva kriterier. Titta i fackförbundets lönestatistik för nyutexaminerade inom ditt yrke. Då har man en oberoende referenspunkt som kan vara nyckeln om parterna låser sig i viljornas kamp.

"Forskning har visat att vi påverkas starkt av det första budet."

  • Lägg första budet. Forskning har visat att vi påverkas starkt av det första budet. Vi kan aldrig frigöra oss helt från det. Arbetsgivarna är ofta medvetna om detta och har för vana att hinna först. Men om du har chansen: lägg första budet.

  • Be om betänketid. Hamnar man i en situation med olika bud så är det alltid bra att tänka efter. Det inger förtroende och ger dig en chans att smälta alla intryck.

  • Var omtyckt. Kompetensen är viktigast, men är du trevlig så är det ett plus. Så svarade 10 000 mellanchefer i en stor studie på Harvard, när de fick frågan om vad som är mest värdefullt när de nyanställer. Men i verkligheten agerar de annorlunda; de har hög tolerans för misstag om de bara gillar personen. Så se till att vara omtyckt!