Sju strategier för jobb kontra privatliv

Hur förhåller vi oss till den flytande gränsen mellan arbete och privatliv? Tre forskare har identifierat sju olika strategier som chefer och anställda använder sig av.

I takt med den nya teknikutvecklingen är vi ständigt nåbara och många har dessutom möjligheten att jobba utanför kontoret eller från bostaden. Det leder i sin tur till att privatlivet kommit närmare jobbet.

– Det är inte bara att arbetslivet spiller över i privatlivet. Även privatlivet spiller in i arbetet. Och att vara stressad på jobbet måste inte ha med jobbet att göra, det kan även vara frustration över privatlivet, säger forskaren Calle Rosengren på Lunds universitet.

Tillsammans med två forskarkollegor, Karolina Palm från Karolinska Institutet och Anna Bergman från Karlstad universitet, har han tittat på hur arbete och fritid flyter ihop, och hur chefer och anställda hanterar det. Trion har identifierat sju strategier för hur man hanterar gränsdragningen:

1) Totalsepareraren
Arbetar på jobbet och är ledig på fritiden.

2) Platssepareraren
Utför alltid jobbet på sin arbetsplats och tar aldrig med det hem.

3) Tidssepareraren
Jobbar så länge arbetstiden pågår. Att jobba från arbetsplatsen eller hemmet har ingen betydelse.

4) Privatlivsintegreraren
Sköter vissa privata ärenden på arbetstid men jobbar aldrig på fritiden.

5) Arbetsintegreraren
Tar både med jobbet hem och till andra privata platser. Läser exempelvis jobbmejl hemma men sköter aldrig privata ärenden under arbetstid.

6) Totalintegreraren
Arbete och privatliv har flutit ihop helt.

7) Växlaren
Saknar en klar strategi och skiftar mellan flera olika förhållningssätt.

I studien har anställda på Södra Cell, chefer på Valmet och en ledningsgrupp på Astra Zeneca deltagit. De medverkande har fått föra aktivitetsdagböcker, och utöver intervjuer och fokusgrupper har även familjemedlemmar till en del av de medverkande intervjuats.