Forskaren: Börja utbilda framtidens jurister

Sverige ligger efter både USA och England när det gäller att anpassa juristutbildningen till en ny digital värld, 
menar Charlotta Kronblad. "Det är hög tid för de svenska juristutbildningarna att vakna upp och börja utbilda framtidens jurister."

Efter att ha arbetat som jurist på bland annat advokatbyrån Mannheimer Swartling och på Volvo är hon sedan ett par år tillbaka doktorand på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och forskar om digitaliseringen av juristbranschen, framför allt affärsjuridiken.

Charlotta Kronblad menar att branschen står inför en stor omställning där nya digitala verktyg är en viktig del. Men den kanske största förändringen gäller arbetsprocesser, affärsmodeller och kultur.

– Det finns en medvetenhet på svenska universitet och högskolor om att en ny typ av juristprofession håller på att växa fram och att man behöver förändra utbildningarna efter det. Det pågår också en del försök, satsningar och arbeten med att föra in digitala element i utbildningen och anpassa den till en ny verklighet. Men vi ligger långt 
efter både USA och England på 
det här området.

"Som jurist förväntas du förstå vad verktyget gör, kunna analysera rapporten rätt för att sedan fokusera ditt arbete på det som är värdeskapande."

Charlotta Kronblad säger att det bland många jurister finns liten kunskap och förståelse för digitala verktyg och dess möjligheter.

– Det är många som i dag inte ens kan använda sig av ett Excel-ark.

Vad bör göras?

– Jag tycker att det framför allt är tre punkter som man bör tänka på när det gäller digitaliseringen av juristbranschen, vilket också påverkar utbildningen av nya jurister. Det första är att professionen själv förändras. Det finns i dag till exempel smarta verktyg som läser av avtal för att hitta avvikande klausuler och tar fram en rapport baserat på dem. Som jurist förväntas du förstå vad verktyget gör, kunna analysera rapporten rätt för att sedan fokusera ditt arbete på det som är värdeskapande, säger hon.

– Vi behöver också kunna nya typer av juridik, till exempel it-
juridik, global e-handel, dataskydd och integritet samt ansvarsfrågor i samband med självkörande bilar eller robotoperationer.

Hinner lagstiftningen med?

– Nej, och det är den tredje delen. Den tekniska utvecklingen går så snabbt att lagstiftningen inte hänger med eller kommer att kunna komma i kapp. Det gäller därför att som jurist våga föra vissa resonemang, kunna dra slutsatser där det inte finns lagstiftning att gå på och analogitillämpa rättsprinciper.

– Alla tre delarna innebär stora utmaningar för juristutbildningarna som behöver förändras så att de som kommer ut förstår och kan tillämpa det nya arbetssättet.