Branschråd nyckeln för Mittuniversitetet

Ett aktivt branschråd är en viktig del för att kommunikatörsutbildningen vid Mittuniversitet i Sundsvall ska utvecklas i takt med branschen. Det berättar Christina Grandien, prefekt vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap.

Rådet, som består av personer som är verksamma i kommunikationsbranschen på lokal eller nationell nivå, träffas minst en gång per år.

– Under den dagen brukar vi bland annat diskutera utbildningens innehåll. Vi har med ett antal frågor som vi vill resonera kring och samma sak gäller rådets medlemmar. Vi har bland annat fått bra och viktiga inspel kring digitaliseringens konsekvenser för utbildningen.

Är det svårt för er att hänga med rent tekniskt när det gäller till exempel digitalisering och AI?

– Vi arbetar ganska hårt med att följa med vad som händer i branschen. Men när det gäller program, teknik och liknande kan mycket se annorlunda ut om bara ett halvår. Vi kommer aldrig kunna ha våra utbildningar så uppdaterade att de ligger i framkant rent tekniskt och kanske till och med före branschen.

– Men jämna mellanrum tar vi in de vassaste digitala kommunikatörerna som gästföreläsare. De kommer då hit och pratar med våra studenter, vilket är mycket bra och utvecklande. Vi har också mer inslag av praktiskt digitalt arbete i undervisningen än tidigare.

En del kommunikatörsutbildningar på akademisk nivå anses av många i branschen som allt för teoretiska.

– Den är en kritik som vi har diskuterat mycket. Vår utbildning är i grunden teoretisk, men har väldigt stora inslag av praktiska moment. Vi har bland annat en tio veckor lång praktik. Den är en väldigt viktig del av utbildningen. Dessutom får många av våra studenter jobb på sina praktikplatser.