Nytt krisavtal för kommunal sektor

Ett nationellt avtal för krissituationer har tecknats mellan Akademiker Alliansen, SKL, Sobona och övriga fackliga organisationer. Avtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge.

Några exempel på krisläge är naturkatastrofer, större bränder, eller terrordåd. Avtalet berör yrkesgrupper så som räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med infrastruktur samt med vård- och omsorg.

I ett pressmeddelande skriver Akademiker Alliansen att det i samband med de omfattande skogsbränderna 2018 blev tydligt att befintliga kollektivavtal var otillräckliga i den typen av situationer.

Avtalet kan tillämpas för arbetstagare som anställs särskilt vid ett krisläge, samt för anställda på en kommun eller region.

SKL, Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation), Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Akademiker Alliansen och Brandmännens Riksförbund har undertecknat avtalet.