Nya ministern: Mest akut är bristen på rätt kompetens

Hon fick frågan på tisdagen och tackade ja på torsdagen. Efter 20 år i fackföreningsrörelsens tjänst är Eva Nordmark (S) arbetsmarknadsminister. ”Det kändes förstås hedrande att få frågan och jag såg det som en fantastisk möjlighet att få arbeta med det jag brinner för", säger hon.

När Jusektidningen Karriär når Eva Nordmark på telefon sitter hon på bussen efter sitt första regeringssammanträde, i Jönköping. Hon är på väg till sitt första arbetsplatsbesök på Arbetsförmedlingen i Ljungby och berättar om hur fullt upp hon haft sedan utnämningen. Många intervjuer och lite sömn.

Vilka utmaningar ser du på arbetsmarknaden?
– Det finns flera men den mest akuta är bristen på rätt kompetens, att arbetsgivare faktiskt inte kan anställa i den omfattning de önskar. Det gäller både i privat sektor, där man bland annat saknar programmerare, men också inom välfärdstjänsterna med personal inom vården, polisen, specialistsjuksköterskor och lärare.

Hur ska ni lösa den ekvationen?
När arbetsmarknaden förändras måste vi se till att få fram nya jobb och människor måste också få möjlighet att kompetensutveckla sig inom sina arbeten. I grunden har vi goda förutsättningar med ansvarstagande parter och vi har en strukturomvandling där vi ser att jobb hela tiden utvecklas. Vi behöver ta tillvara möjligheter som ligger i teknikutveckling, som AI, och i en nödvändig grön omställning.

"Träffa arbetsgivare"

Eva Nordmark säger att hennes huvudfokus blir att säkerställa att arbetsmarknadspolitiken bidrar till svensk konkurrenskraft och välståndsskapande.

Det är människors hårda arbete och företagare som har skapat vårt lands välstånd. Vi behöver samverka ännu mer. En prioritering för mig är att träffa arbetsgivare för att lyssna in deras behov. Hur kan vi säkra att man även på regional och lokal nivå har strukturer för kompetensförsörjning? Det ser olika ut i olika delar av landet.

Hur ser du på Arbetsförmedlingen och dess framtid?
Reformeringen som pågår på Arbetsförmedlingen behöver fortsätta. Statsministern sade redan 2014 att Arbetsförmedlingen behöver reformeras i grunden och det är ett arbete som pågått under lång tid.

Men det som hände efter M/KD-budgeten i januari var att det blev en väldigt snabb förändring med kraftiga varsel som följd. Det har varit en väldigt tuff tid för personalen. Jag har sett det från fackligt håll och jag är djupt imponerad av deras lojalitet under den här perioden. Nu behöver man arbetsro.

…och fackets roll?
Jag har just lämnat 20 år av fackligt engagemang i tjänstemannarörelsen, senast som TCO-ordförande i åtta år, och ser vilken vikt fackföreningsrörelsen har. LO, TCO och Saco tillsammans utgör världens starkaste och bäst organiserade fackföreningsrörelse. Under de här dagarna har jag fått grattishälsningar från stora delar av världen. Man ser Sverige som ett föredöme vad gäller facklig organisering och styrka.

Facket har en helt avgörande roll för att vi ska kunna utveckla arbetslivet och säkerställa goda villkor i framtiden. Fackföreningsrörelsen är i väldigt goda händer, inte bara TCO utan även LO och Saco.