Nya lagar från halvårsskiftet

Utökade säkerhetsåtgärder i svenska domstolar. Det är en av flera nya lagar som trädde i kraft den 1 juli.

Som Karriär tidigare skrivit innebär ändringarna bland annat att fler personer kommer att omfattas av säkerhetskontroll och att åhörare kan hänvisas till en sidosal av ordnings- eller säkerhetsskäl.

På tema arbete och företagande utökas fredsplikten med nya villkor för strejk och andra stridsåtgärder. Dessa åtgärder får endast vidtas om syftet är att befintligt kollektivavtal ska följas.

Vidare sänks arbetsgivaravgiften för unga samtidigt som man förlänger de sänkta arbetsgivaravgifterna för företags först anställda personer.
Den särskilda löneskatten för personer som fyllt 65 år avskaffas.
Genom ändrade skatteregler förenklas också överlämningen av ägarskap i fåmansföretag mellan närstående.

Man inför också ökad styrning av myndigheters lokalisering. Förordningen innebär bland annat att statliga myndigheter, vid beslut om att avveckla samtliga fasta arbetsställen i en viss kommun, ska genomföra analyser av verksamhetsmässiga, personella, ekonomiska och regionala konsekvenser inom myndighetens ansvarsområden.
Beslut om lokalisering ska fattas av myndighetsledningen och beslutet ska skickas till berörd kommun, landsting eller länsstyrelse.

Läs mer om samtliga nya lagar på regeringens hemsida.