Jusek välkomnar satsning på rättsväsendet

Jusek ser positivt på miljardsatsningen på svenskt rättsväsende. Nu efterlyser förbundet en långsiktig resursförstärkning.

budgeten_2100x900.jpg

– Avgörande för att förbättra Sveriges förmåga att bekämpa brott är nu att politiken framöver utgår från en helhetssyn och en långsiktig finansiering, så att alla myndigheter får tillräckliga resurser för att lösa sina uppgifter, säger ordförande Sofia Larsen.

På måndagen presenterade Liberalerna regeringens kommande budget där en resursförstärkning av rättsväsendet ingår. Nästa år tillförs rättsväsendet 708 miljoner kronor extra. Totalt skjuter man till 3,7 miljarder kronor mer fram till år 2022.

De extra anslagen ska fördelas på Kriminalvården, Domstolsverket, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Tullverket och Statens institutionsstyrelse.

Satsningen kommer bland annat att ge fler åklagare, uppgav rättspolitiska talespersonen Johan Pehrson (L).

– Jusek har under många år pekat på behovet av mer resurser till rättsväsendets olika delar och en sammanhållen politik på området. Vi välkomnar att detta perspektiv nu verkar ha fått genomslag i budgetförhandlingarna och vill nu se att regeringen och samarbetspartierna fortsätter på den inslagna vägen, säger Sofia Larsen.