”Jag känner fortsatt oro för mina medlemmar”

Den hårt belastade Åklagarmyndigheten får ökat anslag med 61 miljoner kronor i regeringens budget. ”Visst är det bra men frågan är om det räcker”, säger Emma Berge, ordförande för Saco-S-föreningen på Åklagarmyndigheten.

Regeringen skriver att Åklagarmyndigheten får ökat anslag för att ”kunna bibehålla och utveckla kvaliteten och effektiviteten i verksamheten”. Målet är att öka lagföringen och Åklagarmyndigheten tillförs medel för att möta ambitionerna genom bland annat ”en ändamålsenlig bemanning”.

Totalt anslås knappt 1,7 miljarder kronor för 2020, 23 miljoner ytterligare 2021 och 47 miljoner mer 2022. Det är något lägre än myndigheten begärt. Åklagarmyndigheten bedömer att antalet brottsmisstankar kommer att öka med 13 procent fram till 2022.

– Frågan är om det som anslås räcker. Det ska ändå bli väldigt många fler poliser. Arbetsläget inom myndigheten är väldigt ansträngt, det finns ingen luft i systemet. Riksåklagaren har talat om att det ska bli 100 fler åklagare men jag tror inte det räcker, det kanske krävs upp emot 200–300 nya åklagare. Men det tar tid. Aspiranter som anställs i dag är färdiga om nästan tre år.

Emma Berge redogör för en tuff arbetssituation och att det bland medlemmarna finns ett missnöje med löner som inte motsvarar ansvar och arbetsbelastning.

– Det blir fler ärenden och större krav. Eftersom många poliser är nyanställda ställer det också krav på åklagarna att vara extra tydliga och detaljerade i direktiven till polisen. Kraven på oss åklagare blir allt högre i takt med samhällsutvecklingen.

– Det blir också mer skriftlig bevisning i allt större mål. När du tömde en telefon för tio år sedan fanns det inte så mycket information i den. I dagens mobiler finns hur mycket som helst. Som åklagare måste man ta ansvar för att förundersökningen håller en bra kvalitet. Det är ett roligt men väldigt komplext jobb.

Regeringens ambition är att öka lagföringen. Hur ser du på det?
– Åklagarmyndigheten är en ganska liten myndighet med en väldigt effektiv organisation. Pengarna kommer verkligen till användning. Om vi blir ännu fler kan vi bli ännu bättre förundersökningsledare, ge ännu mer stöd till polisen, vara ännu mer pålästa inför tingsrättsförhandlingar och bli ännu bättre på att presentera bevisning. Det gäller att vi använder resurserna på ett bra sätt.

Inför vårbudgeten 2018 uttryckte Emma Berge oro för Åklagarmyndighetens ansträngda läge. Ett 50-tal tjänster var hotade om man inte fick ökade anslag. Hon säger i dag att hon är fortsatt mycket bekymrad över läget för medlemmarna.

– De har en hög arbetsbelastning, har svårt att få återhämtning, de är högpresterande och vill göra – och gör – ett jättebra jobb men tiden räcker inte till. Att man nu anställer flera aspiranter är bra men de behöver tid, handledning och utbildning. Myndigheten har också tappat erfaren personal.

Finns en risk att fler lämnar?
– Jag har inte de senaste siffrorna över rörligheten. Men jag är dels bekymrad över att åklagare ska lämna för att man tycker att arbetstempot är för högt och därför går till en lugnare arbetsplats, och dels risken att åklagare sjukskrivs för att de jobbar för mycket och därför drabbas av ohälsa.