Hon vill göra lagen begriplig för fler

Med Fatta lagen! Från hatbrott till snatteri och svartjobb målar Dona Hariri upp en ny bild av juridiken. ”Jag vill ge medborgarna juridiken – och om språket har varit ett hinder hittills är det här mitt bidrag”, säger hon.

I sin debut förklarar juristen, föreläsaren och moderatorn Dona Hariri i talspråksform vad lagen säger. Hon skriver om områden som ligger nära mångas vardag: förtal, förolämpningar, sexualbrott och arbetsrätt.

– Jag lyfter båda perspektiven; den som blir utsatt och den som utsätter. Det är väldigt basic och rättigheter och skyldigheter får lika stort utrymme.

Redan när hon tagit sin examen började Dona Hariri att fundera kring hur hon kunde göra juridiken mer tillgänglig och lättfattlig för andra. För henne är inte juridik paragrafer, avtal och en tjock lagbok. Hon ser den som en fråga om jämställdhet och jämlikhet.

– Juridik handlar om att få en förståelse för sin samtid; de strukturer och system vi har. För mig är juridik att köpa en bussbiljett eller att registrera ett konto på sociala medier.

Hon menar att jurist är ett starkt traditionsbundet yrke – av förklarliga skäl.

– Redan under juristutbildningen blir man indoktrinerad i ett okritiskt tänk, jag tog min examen 2011, och så är det fortfarande. Många av föreläsarna kommer från advokatbyråer och de som håller i mingel och mässor jobbar på affärsjuridiska byråer. Man lär sig att den goda juristen ska vara på en byrå och det finns inte så mycket utrymme för att juristen också kan vara en samhällsaktör, kritiker eller aktivist.

Dona Hariri tycker att många saknar förståelse för juridiken som ett demokratiskt verktyg eller jämlikhetsredskap. Hon vill därför arbeta folkbildande med syfte att agera brobyggare mellan folket och rättsstaten.

Har folk svårt att förstå juridik och vad kan det bero på?
– Vi har i allmänhet dålig koll på våra rättigheter och skyldigheter. Det beror dels på att det känns avancerat, och dels på ett bristande förtroende för rättsstaten, polisen och myndigheter. Sedan är juridiken en fråga om samhällsklasser. Beroende på vad man heter eller bor och vilka möjligheter man har så har man mer eller mindre koll.

Behöver juristyrket breddas?
– Absolut. Folk i olika åldrar hör ofta av sig till mig och vill bli jurister men skräms av att det verkar vara tufft och i princip omöjligt. Men det beror på vilken inställning man går in med. När jag började plugga tänkte jag att ”det här kommer vara ett berg att bestiga” och var osäker på om det skulle gå. Men så var det inte alls. Mitt tips är att du ska ha ett stort intresse och tycka att det är roligt med juridik. Då blir det mer lustfyllt och utbildningen mycket enklare.