Högre sjukfrånvaro bland kvinnor analyseras

Sjukfrånvaron bland statsanställda kvinnor är mer än dubbelt så hög som bland männen. Statskontoret ska nu på regeringens uppdrag analysera vad det beror på.

Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor högre sjukfrånvaro än männen. Men i staten är kvinnors sjukfrånvaro mer än dubbelt så hög. Generellt är annars sjukfrånvaron lägre bland statligt anställda än på den övriga arbetsmarknaden.

– Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare, så när vi ser att sjukfrånvaron är mer än dubbelt så hög bland statsanställda kvinnor behöver vi agera. Därför ger vi nu Statskontoret i uppdrag att analysera varför det ser ut som det gör, för att vi därefter ska kunna ta ställning till om vidare åtgärder behövs, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), ansvarig för statlig arbetsgivarpolitik.

Statskontoret ska analysera hur myndigheter arbetar för att förebygga och minska den arbetsrelaterade ohälsan, samt i vilken utsträckning erfarenheter sprids och delas mellan myndigheter.

Senast den sista maj nästa år ska uppdraget redovisas.