Fyra råd för att vässa din digitala arbetsmiljö

Gör jobbets digitala system till en arbetsmiljöfråga. Och ställ krav på att systemen använder samma begrepp och språk som finns i verksamheten. Råden kommer från Robert Zelena, projektledare för framtagandet av Digi-ronden på Suntarbetsliv.

Häromveckan lanserade Suntarbetsliv Digi-ronden. Det nya verktyget har till syfte att sänka tröskeln för att komma i gång med förbättringar av den digitala arbetsmiljön i organisationer och på företag. Målgruppen är chefer, skyddsombud, HR, IT, företagshälsovård och verksamhetsutvecklare.

Men vad kan man då som anställd göra och tänka på för att vässa sin digitala arbetsmiljö? Svaret är en hel rad åtgärder, enligt Digi-rondens projektledare Robert Zelena.

– Nummer ett på checklistan är att ställa dig själv frågan om du fått introduktion och utbildning i de digitala system du jobbar i. Och har du som medarbetare tillgång till snabb och bra hjälp när fel inträffar?

Det är också viktigt att titta på om det finns en tydlig och fungerande policy för när medarbetare förväntas vara tillgängliga på mobil och e-post.

– Digitaliseringen medför möjlighet för vissa yrkesgrupper att arbeta på distans. Vissa upplever det som positivt med möjlighet att styra över var och när arbetet utförs och att det är lättare att få ihop vardagspusslet. Men det kan även medföra negativa aspekter som otydliga krav på när man ska vara tillgänglig och rädsla att missa något viktigt, som kan leda till stress.

För att man som medarbetare ska må bra är det viktigt att inte bli allt för styrd av systemet.

– Arbetsforskningen har tydligt visat att människor behöver ha inflytande och kontroll över sin arbetssituation för att må bra. Det gäller även de digitala systemen, säger Robert Zelena.

Hans råd till dig som medarbetare är att ställa krav på den digitala arbetsmiljön redan innan verksamheten köper in eller utvecklar ett nytt system.

– Be om att få vara delaktig från start och genom hela processen fram till ett färdigt digitalt system.

Sist men inte minst framhåller Robert Zelena vikten av återkommande vidareutbildning.

– I de flesta arbeten är digitala enheter och system viktiga verktyg, och att kunna hantera dem är digital kompetens. En utvecklingsplan är ett bra verktyg för att återkommande följa upp medarbetares digitala kompetens.