Fem universitet får "EU-status"

KTH, Stockholms, Göteborgs, Linköpings, och Lunds universitet har utsetts till Europauniversitet av EU. Deras studenter, forskare och doktorander får därmed fritt röra sig mellan universitet i olika länder.

– Det här betyder att vi tillsammans med våra allierade universitet kan stärka samarbetet för forskning, utbildning och innovation inom Europa, säger Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet till Sveriges Radio Ekot.

Stockholms universitet ingår i två nätverk som fått sina ansökningar beviljade av EU, medan Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs, Linköpings och Lunds universitet ingår i ett nätverk vardera.

De första tre åren uppgår EU-satsningens budget till drygt 900 miljoner kronor, 85 miljoner euro.