Tre utmaningar för framtidens förbund

Att vara relevant för unga blir en av de största utmaningarna för fackförbund framöver. Det säger Juseks ordförande Sofia Larsen.

– Dagens unga ser inte i samma utsträckning som tidigare att det är relevant att vara yrkesverksamma medlemmar i ett akademikerförbund. Det gäller inte bara Jusek utan generellt, och här har vi en väldigt viktig roll att spela.

Sofia Larsen pekar också ut omställningen till en förändrad arbetsmarknad som en utmaning för förbunden. Hon nämner gig-ekonomin, digitaliseringen, flera olika typer av anställningsformer och egenanställningar.

– Med den nya ekonomin och ökad flexibilitet i arbetslivet behöver vi anpassa oss och ska finnas både som bollplank och mentor på olika sätt.

Sedan 1993 har andelen fackanslutna i Sverige totalt sett minskat från 85 procent till 69. I en tid då många fackförbund förlorat – och förlorar – medlemmar har Jusek dock lyckats undvika ett kraftigt medlemstapp. Sofia Larsen ser flera förklaringar till det.

– Vi har haft en väldigt god tillväxt. Men vi har jobbat stenhårt för det och har hela tiden lyssnat av vad våra medlemmar, oavsett om de är medarbetare, chef eller studentmedlem, vill ha och har behov av. Utifrån det kan vi anpassa våra verktyg.

"Vi är inne i en fas där vi ägnar mycket tid åt att lyssna för att få input från yrkesverksamma medlemmar, yngre, och olika experter."

Planerna på ett samgående med Civilekonomerna är långt framskridna och i den pågående processen står just input i fokus.

– Vi är inne i en fas där vi ägnar mycket tid åt att lyssna för att få input från yrkesverksamma medlemmar, yngre, och olika experter. Ambitionen är att bli Sveriges mest nyskapande förbund.