Snabb försämring av arbetsvillkoren i Europa

Antalet länder som förvägrar anställda att antingen bilda eller delta i fackliga organisationer har ökat från 92 till 107 på bara ett år. I Europa går den negativa utvecklingen snabbast, enligt Global Rights Index.

Januari 2018. Demonstranter i Greklands huvudstad Aten protesterar mot planerade inskränkningar av arbetstagares strejkrätt. 


Den nya rapporten Global Rights Index 2019 från ITUC är dyster läsning för alla som kämpar för arbetstagares rättigheter. Världsfacket redovisar en ökning av kriminaliserade strejker i världen och hur fackligt engagerade i flera länder fängslas och drabbas av godtyckliga arresteringar.

Under 2018 mördades 53 fackligt aktiva i tio länder.

Med en 20-procentig försämring av arbetsvillkor sedan 2018 noterar Europa den största negativa trenden bland världsdelarna. Det innebär att i år förbjuds eller begränsas hälften av Europas arbetstagare att delta i facklig verksamhet, enligt ITUC. Försämringen handlar främst om osäkra arbeten på beställning, orimliga arbetstider och stopp för rätten att uttrycka sina åsikter och förhandla kollektivt.

- Man måste jobba långsiktigt, det är svårt att på kort tid vända utvecklingen. EU-samarbetet är viktigt eftersom alla 28 EU-länder upprättat en gemensam lagstiftning. Den är med några undantag bindande, säger Laila Abdallah, internationell sekreterare på Saco och styrelseledamot i Union to Union.

Förra året mördades och misshandlades fackliga ledare i Italien, Turkiet och Kazakstan, enligt rapporten. I Belgien, Frankrike och Turkiet har strejker slagits tillbaka av polisen och situationen är fortsatt mycket svår för oberoende fackförbund i Vitryssland och Kazakstan.

Samtidigt kringgår företag i flera europiska länder, som exempelvis Estland, Nederländerna och Spanien, kollektivavtal genom att pusha för enskilda förhandlingar med de anställda.

I Global Rights Index har 145 länder granskats och betygssatts utifrån 97 faktorer baserade på FN-organet ILO:s konventioner. Betyget 5+ är sämst, medan 1 är bäst. Sverige och Norden återfinns bland de 12 bästa länderna.