Så ökar du kreativiteten på jobbet

Vissa företag har en specifik tid avsatt för kreativa uppgifter, medan andra låter medarbetarna själva bestämma när de ska vara kreativa. Nu har en grupp forskare undersökt vad som egentligen funkar bäst.

Tidigare forskning visar att det är bra för medarbetarna att växla mellan kreativa och mer rutinartade uppgifter om man vill maxa kreativiteten i en organisation. Men ska man låta de anställda själva bestämma när de ska utföra kreativa uppgifter? Eller är det bättre att avsätta specifik tid för den typen av arbetsuppgifter? Det lät ett team av danska och tyska forskare undersöka i en studie som har publicerats i Creativity and Innovation Management, berättar Modern Psykologi.

I studien lät man studiedeltagarna göra en rutinuppgift med enklare matematiska problem i fem minuter, sedan bytte man till en kreativ uppgift där deltagarna under fem minuter skulle skapa så många ord som möjligt utifrån ett antal bokstäver. Man prövade också en annan modell där deltagarna kunde hoppa fritt mellan matten och ordskapandet – och därmed själva bestämma när de skulle vara kreativa.

Resultatet visar att spontan tidfördelning mellan uppgifter inte ökar kreativiteten utan att den fasta tidfördelningen fungerar bättre, i synnerhet för de personer i studien som hade låg impulsivitet. Slutsatsen är att total frihet över hur man lägger upp sitt arbete inverkar negativt på kreativiteten.