Ny väg för jurister in i domaryrket

Kvalificerade och erfarna jurister får en ny möjlighet att meritera sig för en ordinarie domartjänst. Regeringen har beslutat införa en tidsbegränsad tjänst, adjungerat råd, som ger en sammanhållen domarmeritering i över- och underrätt.

I sitt beslut skriver regeringen att den nya anställningsformen adjungerat råd ger erfarna jurister möjligheter att bedöma sitt intresse för arbetet som domare, även i tingsrätt och förvaltningsrätt. Dessutom skapas förutsättningar för att kunna bedöma lämpligheten för yrket.

En ettårig anställning som adjungerat råd inleds i hovrätt eller kammarrätt för att sedan fortsätta i tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Anställningen kombinerar utbildning med praktiskt arbete. Den är öppen för advokater, åklagare eller andra kvalificerade och erfarna jurister från september.