Många vill men kan inte göra jobbkarriär

En tredjedel av de som vill göra karriär på jobbet saknar möjligheten. Det visar en undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av Blocket Jobb.

Närmare hälften av de 1 000 tillfrågade tycker att det är viktigt att möjligheten att avancera på den egna arbetsplatsen finns.

Undersökningen visar också på hur upplevda karriärutsikter skiljer sig åt mellan unga män och unga kvinnor. I åldersgruppen 18-29 år svarade 67 procent av männen att det finns möjlighet att göra karriär på jobbet. Motsvarande siffra för kvinnorna var 44 procent, skriver Du & Jobbet.

Närmare hälften, 43 procent, anser att chefen har ett stort eller mycket stort ansvar för att hjälpa medarbetare framåt i karriären.

– Det finns en övergripande förväntan på att chefen ska agera hävstång när det är dags för en anställd att ta ett kliv uppför karriärstegen, vilket kan bero på att beslutet om en befordran tas uppifrån och därmed kräver uppbackning och stöd. Som chef kan man därför tänka på att ha en långsiktig och uttalad plan för sina anställda så att de känner att möjligheten till karriär finns, säger Anna Bergius som är affärsområdeschef på Blocket Jobb.

57 procent uppgav att de någon gång avancerat inom sitt yrke eller på arbetsplatsen med högre lön och/eller ökat ansvar. En tredjedel av dessa hade gjort det med uppbackning av sin chef.