Kvinnor och män bedöms olika vid sjukskrivning

Kvinnor och män ska behandlas lika i sjukförsäkringen. Ändå sjukskrivs kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos 30 procent mer än vad män gör. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Kvinnor har under lång tid sjukskrivits betydligt mer än män, vilket gör deras sjukfrånvaro i dag är nära dubbelt så hög som männens. Nu har Riksrevisionen hittat en del av förklaringen. I en ny granskning kan man nämligen konstatera att kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa sjukskrivs 30 procent oftare än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Enligt Riksrevisionen ligger en del av förklaringen troligen i att osäkerheten i bedömningen av arbetsförmåga är extra stor vid den här typen av diagnoser. Objektiva och mätbara data saknas ofta och läkares bedömning baseras till stor del på patientens egen beskrivning av sin ohälsa.

– Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män. Det påverkar människors arbetsinkomster, pension och i värsta fall även hälsan. Ytterligare initiativ bör därför tas för att minska dessa skillnader, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Om skillnaderna beror på att kvinnor sjukskrivs mer eller män mindre än vad reglerna för sjukförsäkringen tillåter framgår dock inte.