Internet – den nya kursgården

Utbudet av onlinekurser har fullständigt exploderat och mer eller mindre slagit ut det gamla ”åka på kurs”. Den som vill öka sin kompetens i jobbet kan numera läsa på prestigefyllda universitet som Harvard eller Oxford utan att lämna skrivbordsstolen. Och arbetsgivarna har anammat den nya lärandeformen – även om den inte verkar slå praktisk erfarenhet.

Med e-learning ersätts föreläsningssalen av videolektioner och diskussionerna sker i chattar. Samtliga chefer som Jusektidningen Karriär har varit i kontakt med säger samma sak: nästan all fortbildning sker numera digitalt.

Peter Hellgren, vd på it-konsultbolaget Consid, tycker att onlinekurserna fyller en viktig funktion, särskilt inom it-området där behovet av löpande kompetensutveckling har ökat mycket.

− Tio år tillbaka i tiden var behovet inte alls lika stort. I dag går utvecklingen mycket snabbare. Som konsultbolag är kunskap vår hårdvaluta, så kompetensutvecklingen är jätteviktig, säger han.

Per Cederblad, chef för HR-enheten på Tillväxtverket, ser stora fördelar med e-learning:

− På det här sättet kan du utbilda dig när du är som mest motiverad att ta till dig ny kunskap. Just när du behöver det kan du boosta kunskapen om exakt det verktyg eller den metod du ska använda.

Det finns flera olika webbsidor som distribuerar onlinebaserade kurser och upplägget är flexibelt: du loggar in och gör dina uppgifter när du har tid. En nackdel med det fria upplägget är att jobbet lätt kommer i vägen när kursen kan göras när som helst och var som helst. Där har arbetsgivaren ett ansvar att skapa rätt förutsättningar, säger Lars Bergquist som är head of learning på Ericsson Sweden.

− Vi jobbar mycket med att informera våra chefer och ledare om hur viktigt detta är. Det ska vara tydligt vilket stort ansvar de har.

I slutändan är det arbetsgivaren som ska se till att du som anställd har den kompetens som krävs för att klara ditt jobb, men i och med att arbetslivet har förändrats behöver du som medarbetare numera ta ett större eget ansvar, menar Per Cederblad på Tillväxtverket:

− Vi har inte detaljstyrande chefer längre utan var och en har stor frihet och ansvar att självständigt lägga upp sitt jobb och sin kompetensutveckling, säger han. 

Den löpande fortbildningen är viktig, fast i samband med rekrytering väger korta snabbkurser inte tungt, menar han.

− Jag lägger inte stor vikt vid om någon till exempel har gått en kortkurs i presentationsteknik. Det viktiga är om du har jobbat med det. Jag tror inte att det är en karriärväg att gå många kurser, säger han.

Peter Hellgren, på Consid, tror att mycket utbildning kan göras digitalt – men inte all. Kommunikationsträning eller ledarskapsutveckling är exempel på ämnen som nog trots allt kräver att du lämnar skärmen:

− När det handlar om bemötande av människor eller om att bli bättre på att hålla föredrag räcker det digitala inte fullt ut. Där kan så kallad ”blended learning” vara lösningen, alltså en kombination av digital och traditionell utbildning, säger han.