Experten: Utveckling viktigt för framtidens akademiker

Framtidens akademiker kommer att värdera person- och kompetensutveckling högre än lön. Det säger Pelle Ahlin Olofsson på Ungdomsbarometern.

Utvecklingen på arbetsmarknaden ställer krav på förnyelse. I kampen om kompetensen måste arbetsgivare kunna visa hur de bäst får individer att blomstra, snarare än att locka med saftiga löner eller förmåner. Det menar Pelle Ahlin Olofsson på Ungdomsbarometern, ett analysföretag som utifrån data och omvärldskoll specialiserat sig på vad unga tycker, tänker och gör.

– Framtidens akademiker betonar i mycket hög grad vikten av att ha work-life balance. Det centrala för dem är att kunna gå till ett intressant jobb varje dag med ett bra ledarskap, det är måttet på ett framgångsrikt arbetsliv. Gruppen skiljer sig, främst jämfört med andra ungdomar, i att de fäster större vikt vid kompetens- och personutveckling.

Hur ska arbetsgivare locka framtidens akademiker?

– Att skapa en god social gemenskap genom ett bra ledarskap är ovärderligt. Ta som arbetsgivare vara på en ökad social medvetenhet genom att visa hur jobbet knyter an till viktiga samhällsfrågor.

Vad ser ni för trender?

– Generellt ser vi en heterogen och medveten ungdomsgeneration som hellre engagerar sig i sakfrågor än i en större organisation eller under en politisk fana. De anser i högre grad än sina föregångare att de har stora möjligheter att kunna påverka sin omgivning och detta tar sig uttryck både i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen.