Får chefen skicka mejl på semestern?

Experten svarar på läsarnas frågor.

Förra året fick jag både jobbsamtal och jobbmejl under semestern, vilket inte kändes helt okej. Vad får arbetsgivaren egentligen begära när jag gått på sommarledighet?

Experten svarar: Du har enligt lag rätt till minst 25 dagars semester per år. För arbetsgivare med kollektivavtal är det vanligt att de anställda berättigas fler semesterdagar än så. Huvudregeln är därefter att du ska ha rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni–augusti.

Av förarbetet till nuvarande semesterlag framgår att semestern är till för att du ska kunna återhämta dig och ”(…) odla intressen som inte har direkt samband med yrkesverksamheten”.

Det faller sig naturligt att det innebär att stänga av allt som rör arbetet – exempelvis jobbdator och telefon. Därmed har arbetsgivaren inte rätt att kräva att du är tillgänglig under din ledighet.

Sedan finns det undantagsfall beroende på den verksamhet du arbetar inom. Det kan exempelvis röra arbetsplatser inom samhällsviktiga funktioner eller ett så snopet (men förhoppningsvis ovanligt) fall att personalstyrkan som arbetar när du har semester blir sjuka varför verksamheten behöver bemannas.

Lämna ett privat nummer till din närmsta chef att nå dig på i akuta undantagsfall. Spela sedan in en hälsningsfras på jobbtelefonen som meddelar att du är på semester, när du väntas vara tillbaka samt vart den som söker dig kan vända sig vid brådskande ärenden. Lägg till ett autosvar på jobbmejlen med samma information och stäng av både telefon och dator innan du lämnar arbetsplatsen för en skön ledighet!