"Begär tydliga deadlines för uppgifter du får"

Han är Sveriges enda struktör. Uppdraget: skapa ordning och hjälpa folk att fokusera på rätt saker för att bli effektivare och mindre stressade. "Är du i en stressad situation ska du förändra den i små steg. Börja i den ände där det kliar mest", säger David Stiernholm.

Med 15 års erfarenhet i ryggen av otaliga arbetsplatsbesök konstaterar David Stiernholm hur snarlika problem anställda i såväl privat som offentlig sektor brottas med. Men arbetsdagen ska och behöver inte vara ett hetsigt maratonlopp, menar han. 

– Jag började jobba med struktur för att jag själv behövde en bra sådan. Som person är jag tankspridd, disträ och lättdistraherad. Samtidigt tycker jag många olika saker är intressanta. Att få ihop allt mäktade jag inte med, jag tänkte hela tiden på jobbet som civilekonom. Men jag lyckades hitta verktyg och metoder för att strukturera min tillvaro bättre och fick en snabb effekt.

På frågan om vilka som generellt har svårast med att strukturera upp sin dag till att bli överkomlig funderar David Stiernholm en stund. Sedan svarar han väldigt ambitiösa personer som vill lyckas bra och åstadkomma många saker.

– De tror att de borde klara mycket mer utan att göra något särskilt, bara genom att göra sitt bästa. I stället för att fundera på orsaken till ett misslyckande och hitta de många knepen som hjälper mycket mer dömer de sig själva hårt med att ”jag borde skärpa mig”. Jag tycker vi ska vara mer förlåtande och ha ett mer tillåtande förhållningssätt till oss själva.

I boken Förenkla på jobbet – gör det krångliga lätt har han samlat sina tips för att ta kontroll över sin situation.

– Du måste först börja med att gå till botten med vad som är själva krånglet. Ibland kan det vara ditt tillvägagångssätt som orsakar det. Prova en ny lösning. Ofta handlar det om en enkel förändring.