AF: 120 000 nya jobb skapas

Enligt Arbetsförmedlingens prognos växer svensk arbetsmarknad med 120 000 nya jobb 2019 och 2020.

I år väntas antalet sysselsatta i åldrarna 18-63 år öka med 67 000 personer. Motsvarande siffra för nästa år är 53 000 personer.

Prognosen baseras på intervjuer med 10 500 arbetsgivare och den visar att toppen på konjunkturen passerat. I flera regioner råder brist på arbetskraft inom flera olika branscher.

– Det är avgörande att utrikes födda kommer i jobb för att arbetsgivare ska kunna växa och för att sysselsättningen ska kunna öka. Nio av tio av de nya jobb som växer fram kommer att tillsättas med personer som är utrikes födda, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Den totala arbetskraften spås öka 2019-2020 vilket leder till ökad arbetslöshet. I år väntas arbetslösheten bli 6,5 procent, för att sedan stiga till 6,7 procent nästa år.

– Fler behöver inkluderas och få fäste på arbetsmarknaden. För att det ska ske behöver fler gå utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna. Dessutom måste fler arbetsgivare justera sina krav vid rekryteringar.

Arbetsförmedlingen redovisar också att antalet varsel ökar. I maj varslades 4 879 personer om uppsägning. Det är drygt 1 000 fler än samma månad ifjol.