Verktyg tolkar textmassor på nätet

Den massiva mängden text i sociala medier är omöjlig för människan att plöja igenom helt. Forskare vid Linnéuniversitetet utvecklar därför ett verktyg som klarar att visualisera och förstå känslor utifrån de enorma textmassorna.

– Min forskning visar hur man kan undersöka och förstå åsikter och känslor i samlingar av textdata, genom att kombinera metoder för datoriserad textutvinning och interaktiva visuella representationer, det vill säga speciella typer av diagram och grafer, säger Kostiantyn Kucher, doktor i data- och informationsvetenskap, till forskning.se.

Han har skrivit en avhandling i ämnet där han och flera kollegor, som en del i forskningsprojektet StaViCTA, skapat verktygen Text Visualization Browser och SentimentVis Browser.

Ett användbart område, enligt Kucher, är analys och visualisering av åsikter som bidrar till att upptäcka såväl hat och hot som falska nyheter i sociala medier på nätet.

Metoderna som presenteras i hans avhandling Visualisering av åsikter och attityder i textdata i sociala medier, kan tillämpas inom akademisk forskning, affärsinformation, övervakning av sociala medier och journalistik.

Metoderna kan också användas för att visualisera attityder i exempelvis böcker. Kostiantyn Kucher ser även potential i förbättring av grafiska användargränssnitt i programvaror och webbapplikationer.

– Samt visuell representation av de modeller som används av verktyg inom artificiell intelligens, säger han till forskning.se.