Var femte underkänner klimatarbetet

Pressen på arbetsgivare att minska sin klimatpåverkan ökar. 85 procent anser att frågan är viktig, och var femte medarbetare ger sin arbetsgivares klimatarbete underkänt. Det visar Manpowers arbetslivspanel.

– Svenskarnas engagemang för klimatet är stort. Vi har länge pratat om att vi som konsumenter ställer ökade krav på företagens klimatansvar, och naturligtvis är det samma sak som arbetstagare. De flesta vill jobba på en arbetsplats som anstränger sig för att göra gott, kommenterar Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

Han bedömer att kvalitén på arbetsgivares klimatarbete kommer att påverka möjligheterna att anställa i framtiden.

– För många unga är klimathotet en oerhört viktig fråga, och vi ser redan nu hur studenter har gått samman för att välja bort potentiella arbetsgivare som inte tar klimatansvar.

67 procent tycker att deras arbetsgivare har ett ganska eller mycket bra klimatarbete, medan 19 procent ger det underkänt.

63 procent av de svarande vill i ganska eller hög utsträckning engagera sig i klimatarbetet på sin arbetsplats. Undersökningen visade att det knappt var några skillnader i engagemang sett till ålder och kön.

Manpowers arbetslivspanel genomfördes i januari och omfattade 2307 anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande.