Sofia Larsen: Ett historiskt ögonblick

Frågan om att gå vidare med planerna att bilda ett nytt förbund med Civilekonomerna krävde ingen omröstning. Delegaterna på plats gav ett muntligt och kraftfullt bifall. "Ett historiskt ögonblick", säger ordföranden Sofia Larsen till Jusektidningen Karriär.

Nu återstår ett fullmäktigebeslut i respektive förbund, som tas under extrainsatta fullmäktigen under hösten. Om man även då ger bifall är planen att det nya förbundet ska bildas i januari 2020. Det skulle få över 130 000 medlemmar.

– Jätteroligt. Med ökat medlemsantal kan vi kraftsamla både i opinionsbildning och ekonomiskt, samt bli en tyngre förhandlingspart. Ett plus ett ska inte bli två, utan tre. Vi ska jobba hårt för att bli det mest attraktiva akademikerförbundet i Sverige och erbjuda den bästa medlemsnyttan, säger omvalda ordföranden Sofia Larsen.

När fullmäktige behandlade förbundsstyrelsens proposition om ett samgående kom statliga sektionen med ett inspel. Sektionen var i stort positiv till att ta steget, men förklarade att det bland medlemmarna uttryckts oro för att utgöra en mindre andel i ett betydligt större förbund. Sektionen fastslog vikten av att ha ett fortsatt stort inflytande.

Sofia Larsen visar full förståelse för synpunkten. Hon nämner att Jusek sedan förra fullmäktige jobbar med en ny förtroendemannaorganisation med syfte att stärka professioner, ett arbete som kommer fortsätta. Och intensifieras.

– I Jusek ska det aldrig spela någon roll om du jobbar inom statlig, kommunal eller privat sektor, eller inom vilken profession du verkar. Medlemmar har framfört att ”nu blir vi många ekonomer” – hittills har jurister varit i majoritet. Det är väldigt viktigt att tillvarata alla medlemmars intressen.

Vad händer närmast?
– Vi har ett antal arbetsgrupper i gång. Nästa vecka går vi ut med ett intranät för våra förtroendevalda i Civilekonomerna och Jusek. Där lägger vi ut redovisningar, tidslinjer framåt och olika undersökningar man kan följa. Det går också att komma med tips och idéer.

Snart är ni Sacos näst största förbund?
– Ja, vi ligger direkt efter Sveriges Ingenjörer (med cirka 150 000 medlemmar, red:s anm.)

En annan het fråga är namnet på det nya förbundet. Jusek är ett starkt varumärke och flera delegater poängterade vikten av att hamna rätt. Sofia Larsen delar den uppfattningen.

– Men vi har inte börjat med namn än utan analyserar först var vi står. Med hjälp av Kantar/Sifo frågar vi både nuvarande medlemmar i Jusek och Civilekonomerna, plus potentiella medlemmar. Utifrån undersökningarna tittar vi på i vilken position och i vilket läge det nya förbundet ska ligga.