Saco-S: Personal kan behöva flytta

Hundratals medarbetare på Arbetsförmedlingen har på kort tid fått besked om uppsägning. Totalt har 4 500 på myndigheten varslats om uppsägning. ”Du förstår säkert att det är väldigt ledsamt att behöva sitta med det här”, säger Helén Justegård, ordförande för Saco-S på Arbetsförmedlingen.

Förhandlingarna om vilka medarbetare som får gå från Arbetsförmedlingen är inne i ett intensivt skede. Under den senaste veckan har lokalmedia runt om i landet börjat redovisa siffor över hur många anställda som måste lämna sina tjänster.

Två exempel är region Västerås/Uppsala där 119 anställda sägs upp, samt kontoret i Nyköping där närmare en tredjedel av medarbetarna, 23 av 75, får gå. Uppsägningarna sker strikt utifrån turordningslistorna och det innebär sist in, först ut.

Helén Justegård, ordförande för Saco-S på Arbetsförmedlingen menar därför att uppgifterna inte visar hela bilden.

– Vi har ganska stora kretsar geografiskt. Då kan det vara så att ett kontor har fler sent anställda än ett annat kontor inom regionen. Jag tror att myndigheten sedan kommer att behöva flytta runt en del medarbetare för att uppnå målbemanningen på respektive kontor.

Hon understryker att det ännu finns många oklarheter, och att det därför är svårt att tydligt peka ut hur många uppsägningar ett visst kontor drabbas av.

– Det här är bara ett första steg och vi är i dagsläget inte klara med förhandlingarna.

När beskedet om storvarslet kom i slutet av januari beskrev du en tung dag. Hur känner du och dina kollegor nu?
– Vi är inne i en förhandlingsperiod om turordningar och uppsägningar. Det är jätteintensivt eftersom det rör så många människor. Du förstår säkert att det inte är ett kul jobb utan väldigt ledsamt och trist att behöva sitta med det här när så många medlemmar berörs. Jag vet inte när vi kan vara helt klara men det finns i princip inga omplaceringsplatser i myndigheten. Det gör att det går lite snabbare, men förmodligen är vi inte klara med hela processen till midsommar.

I en intervju med Södermanlands Nyheter uttrycker Jenny Grieves, Saco-S-ordförande i Södra Mälardalen Östergötland, oro för de medlemmar som blir kvar på myndigheten och hur de ska tackla arbetsbelastningen. Hon vittnar också om personalflykt, något hon menar kommer att fortsätta.

Hur tänker du om risken för kompetenstapp?
– Givetvis uppstår oro när 4 500 människor varslas och fler än de som drabbas av uppsägningar ser om sitt hus och kanske rör på sig. Nu gäller det för myndigheten att fundera över hur vi ska attrahera de som blir kvar, säger Helén Justegård.

När hela reformen genomförts har Arbetsförmedlingen gått från närmare 13 500 till 9 000 anställda. Hur många av dessa som får helt nya arbetsuppgifter vågar hon inte sia om.

– Först måste myndigheten se över uppdraget vi fick från regeringen i torsdags, och därefter är det upp till Arbetsförmedlingen att leverera.

– Jag har ögnat igenom uppdraget och för mig känns det inte så tydligt som jag och många med mig hade trott. Jag kan känna oro eftersom man brukar behöva ganska lång tid för att successivt gå över till någonting nytt. Sker allt samtidigt finns det en risk att det blir många fel.