Konsten att ge negativa besked

Många av Juseks medlemmar jobbar med att lämna negativa besked i arbetet, till exempel avslag i asylärenden, förlorade tvistemål eller liknande. Då gäller det att inte ta det personligt utan att fokusera på den professionella rollen, menar Jonas Mosskin.

– Det viktigaste är nog, oavsett situation, att du förbereder dig och tänker över vad vill du ha sagt, oavsett om du som chef ska ge ett negativt besked eller om du ska lämna ett negativt besked till en klient, säger han.

Han har många gånger upplevt att chefer tror att de har lämnat ett tydligt besked, fast de egentligen lindat in budskapet eller korrigeringen så mycket att mottagaren inte alls förstått.

När det handlar om negativa budskap som har stor betydelse för mottagarens livssituation, menar han att det är viktigt att ha och visa respekt för att det är ett besked som faktiskt är svårt att ta emot.

– Ha empati och visa det på ett professionellt sätt, säger han och fortsätter:

– Sedan är det bra att tänka i rolltermer – vad är min roll i den här situationen? Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett beslut som jag fattat i min yrkesroll och inte som privatperson.

 

"Min erfarenhet är att de med lång erfarenhet ofta är de som börjar tvivla på om de gör rätt, och det är utvecklande för yrkesrollen även om vi sällan ser det på det sättet."

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns andra som har till uppgift att stödja och trösta. Men bara för att det sker under arbetsdagen betyder det inte att det blir lättare att lämna negativa besked.

Jonas Mosskin konstaterar att en kontinuerlig dialog där man pratar om den professionella rollen mellan kollegor, med chefer och under handledning inte bara är viktigt för en nyanställd utan även för den som jobbat länge.

– Min erfarenhet är att de med lång erfarenhet ofta är de som börjar tvivla på om de gör rätt, och det är utvecklande för yrkesrollen även om vi sällan ser det på det sättet.

Moraliska överväganden är ofta tecken på mognad, menar han.