Det positiva med att vara negativ

Att bli stämplad som en negativ person är ofta ansett som en dålig egenskap i arbetslivet. Men Ida Hallgren, filosof och psykolog, menar att de personerna behövs för att skapa balans.

– Att bara fokusera på positivitet kan lätt bli kontraproduktivt, säger hon.

– Normen är att inte ha negativa känslor, men just den inställningen förstärker ju det. Och det kan leda till ett oempatiskt förhållningssätt och att risker förbises. Ha negativ brainstorming på jobbet, råder hon i stället.

Vid sidan av forskningen i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet håller hon kurser och föreläsningar om hur negativt tänkande kan vara ett verktyg för att våga se brister, problem och risker.

Hon anser att det positiva tänkandets psykologi, som präglat både arbetsliv och mångas privatliv, inte alls är den stora framgångsfaktor som många hävdar. ”Tänk dig frisk”, ”tänk inte negativt för då blir det bara värre” – det finns många exempel på det som hon kallar det positiva tänkandets tyranni.

Hon vill vända på det och menar att på en arbetsplats där det inte finns utrymme för negativa känslor kommer medarbetarna att grubbla mer. Ida Hallgren lyfter fram bankkraschen i USA som ett exempel på när man inte lyssnade på de kritiska rösterna.

– Det fanns personer som gick ut och sa att det inte skulle hålla, men i stället för att bli lyssnade på så fick de sparken.

Många gånger tror Ida Hallgren att det egentligen handlar om att vi har svårt att hantera andra personers negativa känslor och att det därför blir ansett som något vi inte vill ha på arbetsplatsen.

Men hon vill i stället peka på att det finns fördelar med att ha medarbetare som både är negativa och positiva.

– I grupper kan det i stället bli en resurs och skapa en bra balans, konstaterar hon.