"Facket står för en second opinion"

Digitaliseringen förändrar många branscher i grunden. Under hösten 2017 kom beskedet att Nordea skulle minska personalstyrkan med 6000 personer. Ombudsmannen Tomas Forsgren har arbetat med att skapa trygghet genom processen.


Tomas Forsgren har varit fackligt engagerad sedan 1999, men det var först i början av förra året som han tog steget till att börja arbeta heltid med fackliga frågor – som lokalt ombud i och med den stora personalomställningen. 

– Min primära uppgift har varit att ta hand om individärenden. Jag har en viktig roll som bollplank för anställda i en sådan här omställning. För många av de här människorna är det ganska livsavgörande beslut som ska tas och att jag kan göra skillnad och fungera coachande i en kritisk livssituation är extremt tillfredsställande, säger han.

Det var tal om att 2000 personer skulle behöva sägas upp bara i Sverige, men så blev det inte. Eftersom arbetsmarknaden har varit god har många valt att själva söka sig till andra arbetsplatser – men också till andra jobb inom banken.  

– IT-sidan blir ju exempelvis allt viktigare i finansbranschen, många hävdar till och med att bank har blivit en IT-industri. Så även om det är ett överskott på ett ställe kan det behövas människor på andra. Där försöker vi påverka så att banken skapar interna mekanismer för att skifta omkring internt, säger han. 

Hållbar arbetsplats på sikt

En viktig del i arbetet är att kvalitetssäkra arbetsmiljön.

– Det får inte bli så att man utarmar arbetsplatsen så att det finns risk att folk blir utbrända i den nya organisationen – den måste vara hållbar på sikt, säger han. 

Att förändringen är nödvändig tvivlar inte Tomas Forsgren på, men det är viktigt att den görs med kontroll.  

– Vi funkar som en motvikt till ogenomtänkta delar av förändringsarbetet – facket står för en second opinion och ett samvete. Det är inte processen i sig vi är emot, men vi försöker se till att kompetensen vi har internt tas tillvara och att förändringar görs med omtanke om individerna. 

Många av Juseks branscher står för liknande utmaningar i och med digitaliseringen. Vad vill du säga till dem som har en omstruktureringsprocess framför sig?

– När det blåser får man göra segel och inte stenmurar, det gäller att leva med förändringen i stället för att sträva mot den. Här har facket en viktig roll att fylla – till exempel med karriärrådgivning och stöttning mellan jobb eller hos nya arbetsgivare. Vi följer med hela vägen, säger han.