Mindfulness trumfar mental träning

Du kan prestera bättre med hjälp av mindfulness än med mental träning. Det är slutsatsen i en studie gjord på idrottare.

Mental träning bygger på att du undanröjer negativa känslor och fokuserar på positiva tankar.

I en studie har effekten av mental träning ställts mot mindfulness-varianten MAC. Förkortningen står för mindfulness, acceptance och commitment. Metoden går ut på att acceptera tankar och känslor i stället för att förändra dem.

Två grupper på både junior- och seniornivå deltog i studien. Den ena tränade utefter klassisk mental träning medan den andra införlivade MAC. Resultatet visade att ”MAC-gruppen” uppnådde en högre grad av emotionsreglering och självskattad prestation.

– Det här är en mer modern teknik som har visat sig ge en betydligt bättre effekt än när man mer traditionellt försöker slå ifrån sig negativa tankar i samband med prestationer, säger Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap till forskning.se.

Han framhåller att med mindfulness sätts fokus på görande i stället för att upptas av tankar om hur du känner dig inombords.