Här röstar fullmäktige om att bilda nytt förbund

14–15 maj på Clarion Sign tar Juseks fullmäktige ställning till förslag om verksamheten. 23 motioner och 4 propositioner, varav en om viljeinriktningen att bilda ett nytt förbund, ska behandlas.

Fullmäktige är Juseks högsta beslutade organ. Det arrangeras vart tredje år och består av 100 ledamöter utsedda av förbundets fyra sektioner: den kommunala, statliga, privata och studerandesektionen. Till årets fullmäktige har det kommit in 23 motioner från medlemmarna och 4 propositioner från förbundsstyrelsen.

Tyngre inflytande

Förbundsstyrelsen har, som Jusektidningen Karriär tidigare skrivit om, lagt en proposition om viljeinriktning att bilda ett nytt förbund med Civilekonomerna. Bakgrunden är att en sammanslagning skulle stärka förbundets roll inom Saco-federationen och ge ett tyngre samhällsinflytande.

Båda förbunden har kontinuerlig medlemstillväxt och starka medlemserbjudanden och skulle genom ett gemensamt förbund skapa ett vasst professionellt nätverk, skriver förbundsstyrelsen.

Vidare har styrelsen föreslagit en färdplan/mål/riktlinjer för de kommande tre åren. 

Motionerna från medlemmarna tar upp vitt skilda frågor, till exempel föreslår man att fullmäktige ska ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att verka mot regeringens lagförslag om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.

En annan motion föreslår att man ska ställa sig bakom att utreda möjligheterna för att öka medlemmarnas möjligheter att bli delägare i företagen där de arbetar. Alla motioner finns tillgängliga här

Ny ledamot föreslagen

En styrelse ska också väljas. Valberedningen har i stort föreslagit omval av samtliga sittande ledamöter, med ordförande Sofia Larsen och vice ordförande Håkan Öberg i spetsen.

Till ny ledamot föreslås samhällsvetaren Magnus Jonsson. 2017–2018 var han ordförande för Juseks statliga delegation, och dessförinnan ordförande i Saco-S-föreningen på regeringskansliet.

Du som inte har möjlighet att närvara på Clarion Hotel Sign (på Norra Bantorget i Stockholm 14–15 maj), kan följa fullmäktige via webben. Klicka in dig här för att se direktsändningen.