Här är arbetsgivarna som hyllas

700 000 medarbetare har sagt sitt. Utifrån deras arbetsvillkor har Sveriges bästa arbetsgivare inom jämställdhet, hälsofrämjande och hållbarhet pekats ut.

Nyckeltalsinstitutets kartläggning från 2018 omfattar över 700 000 anställdas arbetsvillkor. Medarbetarna är verksamma i 330 olika företag och organisationer.

Fastighetsförvaltaren Jernhusen toppar kategorin över mest attraktiva arbetsgivare. Utnämningen baseras på bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, kompetensutveckling och sjukfrånvaro.

Sveriges Radio kan stoltsera med att vara den mest jämställda arbetsplatsen. Positionen bygger på faktorer som lön, föräldraskap, deltid, visstidsanställning, och ledningsgrupp.

Bäst hälsoindex noterade byggbolaget Peabs enhet Affärsområde Bygg Stab Central, och innovationsmyndigheten Vinnova. Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.
Nyckeltalsinstitutet utsåg dessutom Peab-enheten till mest hållbara arbetsgivare.

– Årets vinnare är föregångsexempel för de arbetsgivare som vill förbättra sina arbetsvillkor och bli mer attraktiva. I framtiden kommer faktorer som jämställdhet och hälsofrämjande insatser att vara helt avgörande för de arbetsgivare som vill stå starka i konkurrensen om rätt kompetenser. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet, i ett pressmeddelande.