Fråga experten: Jag hinner aldrig återhämta mig

Enligt mitt anställningsavtal har jag förtroende­arbetstid. Det kändes helt rätt när jag tog tjänsten då min chef sålde in det som en frihet att själv bestämma när och hur jag utför mitt arbete. Problemet är att jag ständigt lastas med nya uppdrag så fort jag avslutat ett projekt … Jag hinner aldrig vila ikapp! Det har allt mer börjat gå ut över min fritid och mina privata relationer. Vad kan jag göra?

Svar: Att vara anställd med förtroendearbetstid, eller oreglerad arbetstid, är inte likställt med att jobba obegränsat till det att arbetet är genomfört. Som du själv säger har du i och med denna typ av anställning tilldelats större frihet att själv styra över ditt eget arbete. Det frånskriver dock inte arbetsgivaren det övergripande arbetsmiljöansvaret.

Oavsett vilken arbetstidsmodell du följer ska du enligt lag inte arbeta mer än 40 timmar per vecka i genomsnitt. Vid arbetstoppar kanske du behöver arbeta lite mer än normalt – för en begränsad period. Däremellan behöver du kunna kompensera genom att arbeta lite mindre ett tag.

Om det är så att du konstant arbetar övertid och aldrig får tid för återhämtning utgör det i längden en risk för din personliga hälsa. Regelbundna avstämningar är viktiga i det här läget för att undvika en osund arbetsmiljö. Din arbetsgivare bör kunna hjälpa dig att prioritera vilka uppgifter som är mest akuta och vilka som kanske kan vänta, alternativt åläggas någon annan att utföra.

Är din arbetsgivare helt oförstående kring detta råder jag dig att i första hand ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats. Om sådant inte finns kan du kontakta vår medlemsrådgivning så hjälper vi dig med hur du kan tänka och agera för att värna din egen arbetsmiljö.